Infrastruktur ICT di Negeri Melaka

Sektor K-Ekonomi membantu di dalam memberi khidmat nasihat dan cadangan mengenai pembangunan Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT). Di samping itu, Sektor K-Ekonomi juga membantu kerajaan negeri di dalam memperbaiki dan menaiktaraf infrastruktur ICT kepada rakyat Melaka. Antara projek-projek infrastruktur ICT yang dijalankan adalah :-

  • MYMelakaKAD
  • Jalur Lebar Melaka (WiFi)
  • Rangkaian Bersepadu Negeri Melaka
  • Negeri Melaka Business Intelligence
  • One Number Call Centre (ONCC)
  • Digital Faks
  • Projek Baru untuk Melaka