Info Inkubator

Ruangan ini menerangkan tentang maklumat berkenaan Inkubator iaitu di mana lokasi, kemudahan yang disediakan, dan peluang-peluang perniagaan yang ditawarkan. Juga terdapat maklumat-maklumat syarikat yang menyewa di Inkubator K-Ekonomi bagi tujuan urusan perniagaan atau usahasama termasuk penerangan berkaitan maklumat produk-produk yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat tersebut.

Selain itu, terdapat juga kemudahan Makmal ICT Perdana, Bilik Mesyuarat dan Bilik Seminar yang boleh disewa bagi tujuan pelaksanaan sesuatu program atau kursus/ latihan.

Di samping itu, terdapat juga maklumat berkenaan dengan MSC, Teknopreneur, Kursus Latihan dan aktiviti program yang dijalankan serta maklumat mengenai inisiatif Sektor K-Ekonomi.