Peranan & Strategi

  • Merapatkan jurang digitu yang sekaligus menghapuskan kemiskinan serta mengurangkan jurang pendapatan yang menjadi matlamat utama. Fokus utama dalam usaha memajukan K-Ekonomi adalah pengurangan digital di antara kaum-kaum pribumi, negeri-negeri, bandar dan pedalaman, jantina termasuklah kumpulan terpinggir seperti mereka yang buta huruf, warga emas serta orang kurang upaya.

Strategi-strategi berikut telah dikenalpasti untuk menutup jurang pengetahuan dan digital:

  • Memperbaiki pendekatan tindakan-tindakan 'affirmative' dan menyesuaikan mereka kepada persekitaran K-Ekonomi.
  • Menekankan pendekatan tindakan-tindakan 'affirmative' dalam peruntukan akses untuk struktur maklumat, infrastruktur ICT dan pendidikan yang mampu dimiliki.
  • Membentuk usahasama di antara kalangan awam, swasta dan komuniti untuk menyampaikan maklumat dan kemudahan pendidikan kepada kumpulan-kumpulan yang kurang bernasib baik.
  • Membina kandungan tempatan.