Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online

1. PROGRAM E-MELAKA

 • Bilangan Pendaftaran Ahli : 4,026 Peserta ( Januari 2011 - Disember 2011 )
 • Bilangan Pendaftaran Ahli : 6,651 Peserta ( Januari 2012 - Disember 2012 )
 • Bilangan Pendaftaran Ahli : 4,027 Peserta ( Januari 2013 - Disember 2013 )
 • Bilangan Pendaftaran Ahli : 4,029 Peserta ( Januari 2014 - Disember 2014 )
 • Bilangan Pendaftaran Ahli : 5,443 Peserta ( Januari 2015 - Disember 2015 )
 • Bilangan Pendaftaran Ahli : 6,039 Peserta ( Januari 2016 - Disember 2016 )

 • Bilangan Pendaftaran Kursus : 120 Kursus / Program ( Januari 2011 - Disember 2011 )
 • Bilangan Pendaftaran Kursus :   74 Kursus / Program ( Januari 2012 - Disember 2012 )
 • Bilangan Pendaftaran Kursus : 118 Kursus / Program ( Januari 2013 - Disember 2013 )
 • Bilangan Pendaftaran Kursus :   80 Kursus / Program ( Januari 2014 - Disember 2014 )
 • Bilangan Pendaftaran Kursus : 113 Kursus / Program ( Januari 2015 - Disember 2015 )
 • Bilangan Pendaftaran Kursus : 169 Kursus / Program ( Januari 2016 - Disember 2016 )

2.  MSC @MELAKA

 • Bilangan Syarikat Berstatus MSC : 32 Syarikat ( Januari 2012 - Disember 2012 )
 • Bilangan Permohonan Status MSC : 8 Syarikat ( Januari 2012 - Disember 2012 )
 • Bilangan Syarikat Berstatus MSC : 18 Syarikat ( Januari 2013 - Disember 2013 )
 • Bilangan Permohonan Berstatus MSC : 0 Syarikat ( Januari 2013 - Disember 2013 )
 • Bilangan Syarikat Berstatus MSC : 24 Syarikat ( Januari 2014 - Disember 2014 )
 • Bilangan Permohonan Berstatus MSC : 1 Syarikat ( Januari 2014 - Disember 2014 )
 • Bilangan Syarikat Berstatus MSC : 15 Syarikat ( Januari 2015 - Disember 2015 )
 • Bilangan Permohonan Berstatus MSC : 1 Syarikat ( Januari 2015 - Disember 2015 ) 
 • Bilangan Syarikat Berstatus MSC : 15 Syarikat ( Januari 2016 - Disember 2016 )
 • Bilangan Permohonan Berstatus MSC : 1 Syarikat ( Januari 2016 - Disember 2016 )