Visi

Menjadi Sebuah Organisasi Yang Berjaya Membangunkan K-Ekonomi Melaka

Misi

Mendukung Usaha Kerajaan Negeri Melaka Untuk Membangunkan K-Ekonomi Negeri Melaka Yang Dijana Oleh Pengetahuan, Kepintaran, Inovasi Dan Kreativiti

Objektif

  • Mewujudkan industri berasaskan pengetahuan (knowledge based industries) terutama sekali industri tambah nilai (value added industries) dan industri perkhidmatan (service industries) di Negeri Melaka.
  • Menyediakan dan Memperlengkapi sistem penyelidikan dan pembangunan (R & D), pembangunan produk, keusahawanan (entrepreneurship) di Negeri Melaka.

Fungsi

  • Pelaksanaan Latihan ICT 12 Flagship
  • Pelaksanaan Program Usahawan Teknopreneur dalam bidang ICT
  • Pengurusan MSC Malaysia di Melaka